Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Deze locatie van Natuurbegraafplaats Friesland bevindt zich aan de noordzijde van het oude
woud de Bremer Wildernis in Sondel en is gesitueerd op een voormalige robinia plantage.
De status landbouwgrond is hiermee opgeschaald naar natuurgebied en zowel de richtlijnen
voor natuurbegraven als de mate van onderhoud zullen er toe bijdragen dat de natuur hier
kan floreren.

Ingang Bremer Wildernis in de zonNatuurbegraven is een duurzaam alternatief voor de reguliere praktijk in de uitvaart. In de
inrichting van het terrein en organisatie van het begraven is duurzaamheid een terugkerend
principe. Dit uit zich niet alleen in de benadering van bos en natuur, maar ook in de verdere
aanleg. Waar mogelijk wordt het voorhanden zijnde materiaal hergebruikt. Het hakhout
wordt gebruikt voor takenrillen die de open ruimtes omzomen, de stammen als zitplek in de
ceremoniële buitenruimte, het zand uit de gegraven watergangen voor de ophoging en een voetpad.

Bloemenpracht

In samenwerking met Vollmer & Partners realiseren wij hier een gevarieerd inheems bos dat mooi zal aansluiten op het omliggende bestaande, eeuwenoude Bremer Wildernis woud.

U bent elke eerste zondag van de maand om 12 uur van harte welkom voor een rondleiding op Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Aanmelden mag, maar hoeft niet. 

Een routebeschrijving vindt u hier.

Klik hier voor meer informatie over Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

 

<