Grafmarkeringen

Om aan te geven dat een perceel gereserveerd is wordt er een markering geplaatst in de vorm van een flinke houten paal met een nummer. Als het graf in gebruik genomen is, wordt er gesproken over een grafmonument. Een grafaanduiding mag bestaan uit de volgende –natuurlijke- materialen:

  • Inheemse boom of struik; te denken valt aan een beuk, lindeboom, berk, hazelaar, hulst, ratelpopulier, wilg of meidoorn.
  • Wilde inheemse plantensoorten; bosanemoon, lelietjes-van-dalen, stinzenplanten, margriet, fluitekruid en sint janskruid bijvoorbeeld. Een overzicht van de toegestane soorten vindt u hier.
  • Boomschijf met inscriptie
  • Zwerfkei met inscriptie
  • Onbewerkte boomwortels, takken en/of boomstammen.

Op Natuurbegraafplaats Fryslân is veel mogelijk in goed overleg, met dien verstande dat alle grafmarkeringen en -monumenten worden uitgegeven en geplaatst door de beheerder.

<