Gedenktekens

Om aan te geven dat een perceel gereserveerd is, wordt er een markering geplaatst in de vorm van een flinke houten paal met een nummer. U kunt voor of na de begrafenis een gedenkteken (grafmonument) laten plaatsen bij of op het natuurgraf. Denk daarbij aan een mooie houten boomschijf met inscriptie of bloeiende struiken, kruiden of mossen die hier van oorsprong ook voorkomen. Of een boomstam of bankje waarop u kunt bezinnen in alle rust. U kunt ook een inheemse boom naar keuze laten planten bij het graf.

Bewust afscheid nemen is duurzaam afscheid nemen.

Een gedenkteken mag bestaan uit de volgende natuurlijke materialen:

  • Inheemse boom of struik. Te denken valt aan een beuk, lindeboom, berk, hazelaar, hulst, ratelpopulier, wilg of meidoorn.
  • Boomschijf met inscriptie. Boomschijven met inscriptie worden op verzoek gratis beschikbaar gesteld door de begraafplaats.
  • Wilde inheemse planten en stinsenflora. Voorbeelden: bosanemoon, lelietjes-van-dalen, stinzenplanten, margriet, fluitekruid, sneeuwklokjes en sint janskruid. Een overzicht van de toegestane soorten vindt u hier (PDF).
  • Onbewerkte boomwortels, takken en/of boomstammen.

Op de natuurbegraafplaats is veel mogelijk in goed overleg, met dien verstande dat alle grafmarkeringen en -monumenten worden uitgegeven en geplaatst door de beheerder. Een boomschijf kan uitsluitend via de beheerder worden besteld. Zelf geplaatste boomschijven of zwerfkeien zullen worden verwijderd. Dat geldt ook voor andere materialen die niet bij een graf zijn toegestaan. Deze zullen 3 maanden in een kist op het terrein worden bewaard. De eigenaar kan het hier uit halen.

Zwerfkeien

Op natuurgraven die vanaf 1 januari 2023 worden gereserveerd, zijn (zwerf)keien niet meer toegestaan. Een van de uitgangspunten van natuurbegraven is het gebruik van volledig afbreekbare materialen. Alleen materialen die van nature in het gebied voorkomen, markeren het graf. Om de waarden van het natuurgebied te beschermen en te behouden, worden nieuwe zwerfkeien niet meer geplaatst.

Heeft u voor 1 januari 2023 een grafplek gereserveerd? Dan heeft u nog de mogelijkheid om een zwerfkei als gedenkteken te laten plaatsen in overleg met de beheerder. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wilde planten en stinsenflora

Een overzicht van de online te bestellen wilde bloemen vindt u op de plantenlijst natuurbegraafplaats. In het belang van de natuurdoelen van de natuurbegraafplaatsen kunt u uitsluitend kiezen uit het aanbod van inheemse en oorspronkelijke bollen en planten bij de kweker Cruydt-Hoeck.

U kunt hier zelf allerlei bollen en stinsenplanten bestellen die mooi verwilderen op de natuurbegraafplaats. Deze planten zijn een passende aanvulling op het reeds geplante bos én een feestelijk gedekte tafel voor vlinders en wilde bijen.

<