Gedenktekens

Om aan te geven dat een perceel gereserveerd is, wordt er een markering geplaatst in de vorm van een flinke houten paal met een nummer. U kunt voor of na de begrafenis een gedenkteken (grafmonument) laten plaatsen bij of op het natuurgraf. Denk daarbij aan een mooie houten boomschijf met inscriptie of een kleine zwerfkei met inscriptie. Of bloeiende struiken, kruiden of mossen die hier van oorsprong ook voorkomen. Of een boomstam of bankje waarop u kunt bezinnen in alle rust. U kunt ook een inheemse boom naar keuze laten planten bij het graf. 

Bewust afscheid nemen is duurzaam afscheid nemen.

Een gedenkteken mag bestaan uit de volgende natuurlijke materialen:

  • Inheemse boom of struik. Te denken valt aan een beuk, lindeboom, berk, hazelaar, hulst, ratelpopulier, wilg of meidoorn.
  • Boomschijf met inscriptie.
  • Zwerfkei met inscriptie. Een zwerfkei mag niet groter zijn dan 35 cm in de breedte, lengte en/of hoogte.
  • Wilde inheemse planten en stinsenflora. Bijvoorbeeld: bosanemoon, lelietjes-van-dalen, stinzenplanten, margriet, fluitekruid, sneeuwklokjes en sint janskruid. Een overzicht van de toegestane soorten vindt u hier (PDF).
  • Onbewerkte boomwortels, takken en/of boomstammen.

Op de natuurbegraafplaats is veel mogelijk in goed overleg, met dien verstande dat alle grafmarkeringen en -monumenten worden uitgegeven en geplaatst door de beheerder. Een boomschijf of zwerfkei kan uitsluitend via de beheerder worden besteld. Zelf geplaatste boomschijven of zwerfkeien zullen worden verwijderd. Dat geldt ook voor andere materialen die niet bij een graf zijn toegestaan. Deze zullen 3 maanden in een kist op het terrein worden bewaard. De eigenaar kan het hier uit halen.

Wilde planten en stinsenflora

Wij hebben een kweker gevonden die inheemse en oorspronkelijke bollen en planten opgekweekt heeft. Wij stellen het op prijs als u een keuze zou willen maken uit het aanbod van deze kweker: De Heliant in Nijeberkoop. Een overzicht van de online te bestellen wilde bloemen vindt u op de plantenlijst natuurbegraafplaats. U kunt hier zelf allerlei bollen en stinsenplanten bestellen die mooi verwilderen op de natuurbegraafplaats. Deze planten zijn een passende aanvulling op het reeds geplante bos én een feestelijk gedekte tafel voor vlinders en wilde bijen.

<