Wat is natuurbegraven?

Een natuurlijke begrafenis, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begrafenis is een alternatieve uitvaart. Natuurbegraven is voor mensen die houden van de natuur en het milieu, die ook na hun dood willen bijdragen aan meer natuur. De begraafplaats is voor iedereen, ongeacht hun religieuze overtuiging.

Een laatste rustplaats in de natuur, op een plek die bij u of uw dierbare past in een passend decor van de veranderende seizoenen. Dat is natuurbegraven in een notendop.

De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Er zijn geen rijen en grafstenen te vinden. U heeft de vrijheid om een plek uit te kiezen en te reserveren in de natuur.

Duurzaamheid

Zoals de mens deel uitmaakt van de kringloop van de natuur, maakt ook het natuurgraf er deel van uit. De materialen, gedenktekens en de grafmarkeringen zijn duurzaam en milieuverantwoord. Alles wat bij natuurbegraven wordt gebruikt, bevordert de leefbaarheid van bos, natuur en landschap. Het natuurlijke houdt in dat we geen grafstenen, aangelegde grafperken en andere versieringen aantreffen op de natuurbegraafplaats. Een boom, struik of natuurlijk element met daarop eventueel een minimale tekst markeert de plek van het natuurgraf.

Geen zorgen voor nabestaanden

Een graf of urnengraf op natuurbegraafplaatsen Nieuwehorne en Bremer Wildernis zal nooit worden geruimd. Daarom hoeven uw nabestaanden het grafrecht nooit te verlengen. Mede hierdoor is natuurbegraven aanzienlijk goedkoper en duurzamer dan op reguliere begraafplaatsen. Met de aankoop van een natuurgraf betaald u voor 250 jaar mee aan het onderhoud van dit prachtige gebied.

Eenmalig tarief

De kosten voor een natuurgraf zijn eenmalig en zijn vaak aanzienlijk lager dan bij een reguliere begraafplaats. Op onze natuurbegraafplaatsen gelden transparante en eenmalige tarieven.

Eeuwige grafrust

Een belangrijk kenmerk van deze natuurbegraafplaats is eeuwenlange grafrust. Graven worden niet geruimd. Hier gaat u voor altijd op in de natuur.

“Na de dood, ook een natuurlijke gebeurtenis, hopen veel mensen op een of andere manier voort te leven in de natuur. Centraal bij deze symbolische onsterfelijkheid staat de verbintenis met de natuur. Die natuur wordt gezien als een stroom van leven die het kortstondige bestaan van het individu overstijgt.”

Kies uw eigen plek

Begraven in de vrije natuur, onder een boom, op een open plek in het bos of in de nabijheid van water. U heeft de mogelijkheid om uw eigen plek te kiezen en te reserveren. De natuurgraven liggen op geruime afstand van elkaar. 

Geef uw plechtigheid vorm

U kunt zelf bepalen hoe de ceremonie zal verlopen. Op alle locaties is een ceremoniële ruimte in de buitenlucht waar u de mogelijkheid heeft voor een unieke bijeenkomsten voorafgaand aan het afscheid en ter afsluiting van de begrafenis. Bij slechte of niet al te fraaie weersomstandigheden kan in Nieuwehorne uitgeweken worden naar onze overdekte boerenkapschuur. Ook kunt u kiezen voor om een afscheidsdienst te houden op een andere mooie locatie die zich daarvoor leent. Of een plek in het natuurgebied waar de overledene tijdens zijn of haar leven graag kwam. Vervolgens kunt u uw dierbare (bijvoorbeeld) op onze loopkoets met een kleine kring van nabestaanden naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen, al dan niet onder begeleiding van muziek.

Omhulsel

De uitgangspunten van natuurbegraven zijn het gebruik van volledig afbreekbare materialen voor de kist of wade. Het omhulsel of de kist is van biologisch afbreekbaar materiaal. Het liefst zonder metalen verbindingen.

De urn

De as wordt of verpakt in een milieuvriendelijke afbreekbare urn, doek of mand of gestrooid in een urnengraf.

<