Natuurbegraafplaats Friesland

In Nieuwehorne is de eerste natuurbegraafplaats van Friesland gerealiseerd. Het heeft een dubbele bestemming: natuur en begraafplaats, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begraafplaats. Een verantwoorde combinatie van natuur, cultuur en economie.

natuurbegraafplaatsfriesland-nieuwehorne-bordDagelijks wandelen mensen over de natuurbegraafplaats. Zij vinden er de rust en de intimiteit van de natuur en kunnen zo even alleen zijn met hun gedachten. Bij gelegenheden kunnen er naast de begrafenissen ook bijzondere activiteiten plaatsvinden. Dit altijd met respect voor overledenen, hun nabestaanden en natuur. De natuurbegraafplaats is ca. 9 ha groot. Het wordt in clusters (ca. 2 ha.) opgedeeld voor de uitgifte van grafrechten. Dit om de natuur zo veel mogelijk in rust te laten en de gelegenheid te geven tot herstellen.

Het aanbod van natuurbegraafplaats Nieuwehorne voor belangstellenden die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot natuurbegraven bestaat uit:

  • graven die niet worden geruimd
  • de mogelijkheid voor een afscheidsceremonie en herdenkingsbijeenkomst
  • tijdstip begraven naar eigen keuze tussen zonsopgang en zonsondergang; meerprijs voor tijdstippen na 16.00 uur en in het weekend
  • tijdsduur ceremonie naar eigen keuze; tot 3 uur
  • beheer en onderhoud bos en natuurbegraafplaats
  • advies en begeleiding bij keuze en plaatsing van gedenktekens
  • begeleiding bij plaatsen gedenkteken op graf
  • begeleiding bij planten herinneringsbomen op graf
Toegestane grafmonumenten
Wilde planten en stinsenflora

Bijvoorbeeld stinsenplanten als margrieten, lelietjes-van-dalen en sneeuwklokjes, mits in overleg met de beheerder.

Wij hebben een kweker gevonden die inheemse en oorspronkelijke bollen en planten opgekweekt heeft en stellen het op prijs als u een keuze zou willen maken uit het aanbod van deze kweker: De Heliant in Nijeberkoop. Een overzicht van de online te bestellen wilde bloemen vindt u op de plantenlijst natuurbegraafplaats.

U kunt hier zelf allerlei bollen en stinsenplanten bestellen die mooi kunnen verwilderen op ons terrein. Deze zijn daarmee een prima aanvulling op het reeds geplante bos én een feestelijk gedekte tafel voor vlinders en wilde bijen.

Boomschijf
Een boomschijf met inscriptie kan uitsluitend via de beheerder worden besteld.

Zwerfkei
Een zwerfkei met inscriptie kleiner dan 35 cm kan uitsluitend door de
beheerder worden geleverd.

Zelf geplaatste boomschijven of zwerfkeien zullen worden verwijderd. Dat geldt ook voor andere materialen die niet bij een graf zijn toegestaan. Deze zullen 3 maanden in een kist op het terrein worden bewaard. De eigenaar kan het hier uit halen.

Clusters

Per grafveld zijn er plekken beschikbaar waaruit een graf gekozen kan worden. Deze graven liggen op ruime afstand van elkaar, met daarbij ruimte voor een aantal urnengraven. Als de beschikbare graven in een grafveld zijn uitgegeven, wordt een volgende grafveld opengesteld voor de uitgifte van graven. Graven worden niet geruimd. Elk graf staat in onze administratie geregistreerd, zodat altijd op basis van markering, landmeting en/of gps de exacte plek van het graf gelokaliseerd kan worden.

<