Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis ontvangt eerste Certificaat Natuurbeheer

Het eerste Certificaat Natuurbeheer is uitgereikt aan Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. De uitreiking werd gedaan door de heer Bastiaanse, directeur van Control Union Certifications in een (kleine) feestelijke bijeenkomst op 30 november 2021 in het Beauforthuis in Austerlitz.

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis is trots op de ontvangst van het eerste Certificaat Natuurbeheer. Certificaathouders mogen de claim “Gecertificeerd Natuurbeheer” gebruiken.

Certificaat Natuurbeheer
Grasland voor biodiversiteit, bossen duurzaam beheren, gebruik van natuur op een verantwoorde manier: het Certificaat Natuurbeheer biedt mogelijkheden voor borging, ontwikkeling en (maatschappelijke) verantwoording.

Het Certificaat Natuurbeheer is er onder andere voor particuliere beheerders, boeren, overheden, maatschappelijke organisaties en (ver)pachters van gronden die het belang zien van natuur en biodiversiteit en borging daarvan passend willen maken binnen de huidige werkwijze en dagelijkse praktijk met een minimale administratieve last.

Binnen het Certificaat Natuurbeheer zijn beheermodules ontwikkeld en nog in ontwikkeling in samenwerking met deskundigen (o.a. Aardewerk Advies, Probos, Borgman Beheer en Advies)  waarin basisvoorwaarden zijn verwoord waaraan bijvoorbeeld graslanden en bossen moeten voldoen voor het Certificaat Natuurbeheer. Certificeren van natuurbeheer begint in het veld: door middel van een nulmeting wordt vastgelegd welk beheer nodig is om te kunnen ontwikkelen of in stand te houden. Daarnaast zijn gebruiksmodules ontwikkeld die het gebruik van natuur beschrijven. Een voorbeeld daarvan is de module voor natuurbegraafplaatsen.

Foto: De heer Bastiaanse (links) reikt het certificaat uit aan de heer Van Middelkoop van de natuurbegraafplaats Bremer Wildernis (rechts).

 

 

<