Nieuws

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis ontvangt eerste Certificaat Natuurbeheer

Het eerste Certificaat Natuurbeheer is uitgereikt aan Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. De uitreiking werd gedaan door de heer Bastiaanse, directeur van Control Union Certifications in een (kleine) feestelijke bijeenkomst op 30 november 2021 in het Beauforthuis in Austerlitz.

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis is trots op de ontvangst van het eerste Certificaat Natuurbeheer. Certificaathouders mogen de claim “Gecertificeerd Natuurbeheer” gebruiken.

Certificaat Natuurbeheer
Grasland voor biodiversiteit, bossen duurzaam beheren, gebruik van natuur op een verantwoorde manier: het Certificaat Natuurbeheer biedt mogelijkheden voor borging, ontwikkeling en (maatschappelijke) verantwoording.

Het Certificaat Natuurbeheer is er onder andere voor particuliere beheerders, boeren, overheden, maatschappelijke organisaties en (ver)pachters van gronden die het belang zien van natuur en biodiversiteit en borging daarvan passend willen maken binnen de huidige werkwijze en dagelijkse praktijk met een minimale administratieve last.

Binnen het Certificaat Natuurbeheer zijn beheermodules ontwikkeld en nog in ontwikkeling in samenwerking met deskundigen (o.a. Aardewerk Advies, Probos, Borgman Beheer en Advies)  waarin basisvoorwaarden zijn verwoord waaraan bijvoorbeeld graslanden en bossen moeten voldoen voor het Certificaat Natuurbeheer. Certificeren van natuurbeheer begint in het veld: door middel van een nulmeting wordt vastgelegd welk beheer nodig is om te kunnen ontwikkelen of in stand te houden. Daarnaast zijn gebruiksmodules ontwikkeld die het gebruik van natuur beschrijven. Een voorbeeld daarvan is de module voor natuurbegraafplaatsen.

Foto: De heer Bastiaanse (links) reikt het certificaat uit aan de heer Van Middelkoop van de natuurbegraafplaats Bremer Wildernis (rechts).

Part-Ner & Control Union Certifications
Part-Ner is in de wereld van natuurbeheer al jaren bekend bij natuurbeheerders die een provinciale subsidie Natuur en Landschap willen aanvragen. Zij hebben daarvoor een certificaat van de provincie nodig. Ongeveer 800 eigenaren maken gebruik van het model van Part-Ner.

Part-Ner heeft daarnaast nu de Standaard Natuurbeheer ontwikkeld die voor iedereen beschikbaar is die een erkend certificaat natuurbeheer wil hebben of nodig heeft. Part-Ner heeft hierin de samenwerking gezocht met Control Union Certifications, een gerenommeerde internationale certificeringsinstantie die geaccrediteerd is voor niet minder dan 115 certificeringsprogramma’s over de hele wereld. Control Union Certifications gaat het Certificaat Natuurbeheer afgeven.

Voor meer informatie over de certificering natuurbeheer verwijzen wij u naar de website van Part-Ner.

 

Verwonder Wandeling

Nieuwehorne – VERWONDER-WANDELING, Inspiratievol wandelen rondom de natuurbegraafplaats Nieuwehorne

Zondag 5 september kunt u tussen 11 en 15 uur een inspirerende, bewegwijzerde wandeling van rond de 6 kilometer maken in het natuurschoon van Nieuwehorne met als startpunt de Natuurbegraafplaats Fryslân, 8e Wijk in Nieuwehorne. De wandeling staat in het teken van leven, mijmeren over leven of gemis en je laten verrassen door woorden, muziek en verhalen.

De zomer ligt bijna achter ons, de herfst nadert met rasse schreden. Zo meandert het leven ook. Voor je het weet ligt het achter je. Tijd om er even rustig wandelend bij stil te staan: VERWONDER je. Met Piet Koek, verhalenverteller en muziektherapeut. Hij geeft u in de kapschuur klank en kleur mee aan het leven. Yvonne Koldenhof helpt kinderen, groot en klein, een ‘verwonderwerk’ te maken met natuurlijke materialen. Op de route ontmoet u Esther Mostert die u de waarde van stilte laat ervaren. En halverwege is er in het kerkje van Nieuwehorne een plek om even op adem te komen terwijl Nienke de Jong-de With voor u zingt. Gedichten en vragen onderweg maken de VERWONDER-wandeling compleet.

Heel speciaal én nieuw voor Friesland is de ‘Telefoon van de Wind’, gebaseerd op het initiatief van Itaru Sasaki uit Japan. In een, voor deze gelegenheid ingerichte, tipi tent (ook nog te bezoeken na de wandeldag) kan in alle rust ‘gebeld’ worden met een naaste die gemist wordt. De Telefoon van de Wind biedt nabestaanden de gelegenheid om zich te verbinden met overleden dierbaren.

“Het spreken aan de telefoon, ook al is die niet verbonden, helpt je je gedachten te ordenen en onder woorden te brengen” vertelt Nicole ter Doest van de natuurbegraafplaats Fryslân.

José Hobert van Comes uitvaartzorg is mede-organisator, evenals Bety Nicolai (Wij’s Uitvaartzorg) en Petra Eijer (freelancer uitvaart).

“Een wandeldag waarin de tijd niet door de klok wordt bepaald, maar door alles wat je hoort en ziet om je heen. Tijd voor oneindigheid”, mijmert José. Bety voegt hieraan toe “Heerlijk om lopend je te mogen verwonderen wat creativiteit van mensen bij je gaat oproepen.” Voor Petra geldt “ervaar wat stilte met je doet”.

Bij terugkomst op de Natuurbegraafplaats Fryslân staat koffie, thee, limonade en soep met een versnapering voor iedereen klaar.

Rekening houdend met de nog geldende corona maatregelen vragen we u om u aan te melden op info@natuurbegraafplaatsfriesland.nl of via de contactpagina.

Deelname is kosteloos. Stevig schoeisel is aan te raden. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is tevens een kortere route uitgezet voor mensen die minder goed ter been zijn.

Begraven worden in de natuur is populair

Geplaatst op: 28 april 2021
Bron: Rondom Vandaag Heerenveen
Auteur: Johan Vogelzang (Journalist en fotograaf)

NIEUWEHORNE – Begraven worden in de natuur, opgaan in de natuur. Het kan al vijf jaar in Nieuwehorne, waar de eerste natuurbegraafplaats van Friesland werd aangelegd door Ab van Middelkoop. Het is populair, al veel graven zijn vooraf gekocht door belangstellenden. Er zijn inmiddels voor de 12 hectare grond al rond de duizend graven uitgegeven aan mensen die nu nog in leven zijn.

Ab houdt van de natuur en bossen en bedacht destijds dat het gebied het best gediend is bij een natuurbegraafplaats met eeuwigdurend grafrecht. Dat mag het namelijk nooit door de overheid, wegenbouwers en huizenbouwers worden platgewalst. Hij kocht een stuk bos in Nieuwehorne en ging er van start en ook later in Sondel. Hij was de eerste in Noord-Nederland die het ‘nieuwe’ begraven mogelijk maakt.

Ab Middelkoop was de eerste in Noord-Nederland

Voorheen was hij schapenboer in Groningen en nu is hij fulltime natuurbegraafplaatsbeheerder. Vanuit zijn woonplaats Donderen (Drenthe) beheert hij drie locaties. Behalve de twee in Friesland ook eentje in Groningen. Daar begon hij twaalf jaar geleden.

Hij doet zelf het beheer en streeft ernaar om alles zo natuurlijk mogelijk te onderhouden. Bijzonder is dat er sinds een aantal weken een kudde schapen rondloopt dat met begrazing de boel op natuurlijke wijze netjes houdt. Ab: “Het is een manier om de natuur te beheren die duizenden jaren terug gaat. Daarom gebruiken wij als beheerders van dit nieuwe natuurgebied deels grazers in plaats van grasmaaiers.”

“Onze schapen gaan dominante grassen, ruigtes en bosopslag tegen. Zo ontstaan er verschillen in structuur- en soortensamenstelling in de vegetatie, iets dat leidt tot een leefparadijs voor allerlei organismen die zich hier thuis zullen. Zoals spinnen, paddenstoelen, kevers, vogels en kleine tere plantjes.”

Alles gaat zo natuurlijk mogelijk, ook de ‘gedenkstenen’. Een grafsteen/monument moet van natuurlijk materiaal zijn. Een boomschijf of zwerfkei kunnen uitsluitend via de beheerder worden besteld. Deze zwerfkeien dateren nog uit de ijstijd.

Zelf geplaatste boomschijven of zwerfkeien zullen worden verwijderd. Dat geldt ook voor andere materialen die niet bij een graf zijn toegestaan. Nabestaanden mogen wel wilde planten en stinsenflora bij de graven planten. Zoals een beuk, lindeboom, berk, hazelaar, hulst, ratelpopulier, wilg of meidoorn, die mooi kunnen verwilderen op het terrein. Die vullen het bestaande bos mooi aan en zijn een feestelijk gedekte tafel voor vlinders en wilde bijen.

Alles van natuurlijk materiaal

Het materiaal waarin de mensen worden begraven dient natuurlijk materiaal te zijn om de natuur niet te belasten: een kist van onbewerkt hout en de overledene moet kleding van katoen, jute, zijde, linnen aan. Een mand of urn met as van een overledene erin moet ook van organisch materiaal zijn. As van een overledene uitstrooien is niet toegestaan.

Honderdvijftig graven in Nieuwehorne zijn inmiddels al bezet voor de eeuwigheid. Naast de bijna duizend gereserveerde graven zijn er nog tweehonderd graven beschikbaar.

Ab is helemaal op zijn plek. “Ik vind het dankbaar werk, om mensen een rondleiding te geven die hun laatste rustplaats uitzoeken. Voor de nabestaanden is het een fijne plek om in alle rust het graf te bezoeken. Als je door het bos loopt heb je niet het idee dat je op een begraafplaats bent, maar dat je in een natuurgebied wandelt waar een rustige en vredige sfeer hangt.”

<